SIILIN MYLLY

Historia

Siilin myllyn historia alkaa vuonna 1951, jolloin Kuopion osuusliike rajennutti myllyn soranotosta syntyneeseen kuoppaan kirkon itäpuolelle. Piirustukset tilattiin osuusliike Hankkijan suunnitteluosastolta, mutta sisätilojen käyttöön ja kalustoon käytettiin vastaavan rakennusmestarin Erkki Vesterisen suunnitelmia.
Rakennuksen kellarikerroksessa oli v. 1986 purettu kattilahuone sekä sen pesulan osalla vaatimia koneistoja. 1. kerroksessa oli myllyn vaatimia varasto- ja laitetiloja. Toisessa kerroksessa oli osuusliikkeen omiin tarpeisiin tarkoitettu pesula, joka vei suurin piirtein puolet kerroksen lattiapinta-alasta. Yläkerroksissa oli myllyn laitteistoja ja viljavarasto.

Pesula lopetti toimensa vuonna 1975 sen jälkeen, kun osuusliike oli ostanut kuopiolaisen Savon pesulan. Pesulaitteet purettiin ja toiminnot siirrettiin Kuopioon. Pesulakerrokseen oli pesulan tarpeisiin kattilahuone, joka purettiin rakennuksen saneerauksen yhteydessä vuonna 1986.

Alkuaikoina myllyssä on toiminut myös jonkin aikaa kattotiiliä valmistanut sementtivalimo, joka tarpeisiin tehtiin myös yksikerroksinen puinen varastotila. Osittain puisen varaston paikalle on rakennettu vuonna 1981 kaksi suurta ulkosiiloa. Lähde: Siilinjärven rakennuskulttuurin inventointi 2013

Myllyllä on ollut alunperin myös vehnämylly, mutta nämä laitteistot on purettu 70- luvun loppupuolella pois. Tilalle on rakenettu 20 kappaletta peltisiä viljasiiloja.
Osuuskauppa luopui myllystä vuonna 2008, jolloin se siirtyi yksityiseen omistukseen ja työllistää yhden vakituisen työntekijän.